www.digitalders.blogspot.com  görsel eğitim dersleri

Giriş sayfası yap
   
  SINAV SİTENİZ
  >>vatandaşlık testi
 

Vatandaşlık

 

1.     Aşağıdakilerden hangisi 1921 anayasasının özelliklerinden değildir?

A)      Yasama, yürütme ve yargı yetkileri mecliste toplanır
B)      Türk tarihinin en kısa anayasasıdır
C)      İlk ve tek yumuşak anayasasıdır
D)      Çok partili rejim uygulanıştır
E)      Meclis çalışmalarına ara vermeyeceği kararı alınmıştır

2.     1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (Anayasası) ağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanmıştır
?

A)      Kurucu meclis
B)      Yürütme organı
C)      İkinci TBMM
D)      Bakanlar kurulu
E)      Hiçbiri


3.     Aşağıdakilerden hangisi 1924 Anayasasının özelliklerinden değildir?

 

A)      Yasama ve yürütme yetkileri TBMM’de toplanmıştır
B)      Mahkemelerin bağımsızlığı ve yargıç güvencesi düzenlenmiştir
C)      Başkentin Ankara olduğu hükmü getirilmiştir
D)      Meclisin her zaman hükümeti denetleyeceği ve onu görevine son verebileceği düzenlenmiştir
E)      Hükümetin meclisin görevine son verme yetkisinin olduğu düzenlenmiştir4.     Anayasanın üstünlüğü ilkesi doğrultusunda kanunların anayasaya uygunluğunu denetlemek maksadıyla 1961 anayasasında aşağıdaki kurumlardan hangisi kurulmuştur?

A)      Devlet planlama teşkilatı
B)      Üniversite
C)      Anayasa mahkemesi
D)      TRT
E)      Hiçbiri

5.     Aşağıdakilerden hangisi 1924 – 1961 anayasalarının farklarından değildir?

A)      1924 anayasası milliyetçi devlet kavramını benimsemiştir. 1961 anayasası Türk milliyetçiliği kavramını benimsemiştir
B)      1924 anayasası çoğunlukçu demokrasiyi benimsemiştir. 1961 anayasası çoğulcu demokrasiyi benimsemiştir.
C)      1924 anayasasında Anayasa Mahkemesi kurulmamıştır. 1961 anayasasında Anayasa Mahkemesi kurulmuştur
D)      1924 anayasası hukuk devleti ilkelerine yer vermemiştir. 1961 anayasası açıkça hukuk devleti ilkelerini belirtmiştir.
E)      Her iki anayasada da devletin şekli Cumhuriyet olduğu belirtilmiştir.

6.   Yasama ve yürütme kuvvetlerinin yürütme organlarında birleşmesi hangi yönetim biçiminde görülür?

A)      Başkanlık Sistemi
B)      Monarşi ve diktatörlük
C)      Parlamenter Rejim
D)      Meclis Hükümeti
E)      Hiçbiri

7.     Aşağıdakilerden hangisi Anayasaların aşırı düzenleyici veya kazuistik bir yöntemle hazırlanmasının sebep olduğu sakıncalardan değildir?

A)      Aşırı düzenleyici bir anayasa daha kısa bir süre içinde sosyal gelişmenin gerisinde kalır
B)      Değişen ihtiyaçlar sık sık anayasa değişikliğini gerekli kılabilir
C)      Aşırı düzenleyici anayasalar, daha istikrarlı ve daha uzun ömürlü anayasalardır
D)      Anayasanın katılılığı sebebiyle anayasal değişikliğin her zaman mümkün olmaması, toplumda sıkıntılar yaratabilir
E)      Aşırı düzenleyici bir anayasa, amacı olan daha istikrarlı bir sosyal düzeni gerçekleştirecek yerde, istikrarsızlık bir siyasal ortama yol açabilir

8.     1961 anayasası için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)      Çoğunlukçu demokrasi anlayışı benimsenmiştir
B)      Kuvvetler birliği ilkesini benimsemiştir
C)      Temel hak ve hürriyetlere yer vermemiştir
D)      Hukuk devleti ilkelerini benimsemiştir
E)      Sosyal devlet ilkelerini yer vermemiştir

9.     Aşağıdakilerden hangisi kurucu meclisin görevlerinden değildir?

A)      Yeni anayasayı ve anayasanın halkoyuna sunulan kanunu hazırlamak
B)      Anayasanın ilkelerine uygun siyasi partiler kanunu hazırlamak
C)      Seçim kanunu hazırlamak
D)      Milli Güvenlik konseyince kabul edilerek yayınlanan bildiri ve karar hükümlerinin anayasaya uygunluğunu denetlemek
E)      TBMM kurulup göreve başlayıncaya kadar kanun koyma, değiştirme ve kaldırma suretiyle yasama görevlerini yerine getirmek

10. Aşağıdakilerden hangisi 1961 ve 1982 anayasasının farklarından değildir?

A)      1961 temsilciler meclisi daha temsili bir nitelik taşır
B)      1982 sisteminde halkoyuna sunulan anayasa tasarısının kabul edilmemesi halinde ne yapılacağı açıkça belirtmiştir
C)      1961 halkoylamasının aksine, 1982 halkoylamasında anayasanın kabulü ile Cumhurbaşkanı seçimi belirtilmiştir
D)      1961haloylamsında siyasal partiler kamuoyu oluşturmakta aktif bir rol oynamışlardır
E)      Hiçbiri

11. Aşağıdakilerden hangisi 1961 ve 1982 anayasalarının benzerliklerinden biri değildir?

A)      Her iki anayasada askeri müdahaleler sonucu oluşmuştur
B)      Her iki anayasanın da hazırlanmasında siyasi partilerin etkisi yoktur
C)      Her iki anayasada sivil kanadın, Bakanlar kurulunun kurulması ve düşürülmesine ilişkin yetkileri yoktur
D)      Her iki durumda da kurucu meclisçe hazırlanan anayasa, halkoyuna sunulmak suretiyle kesinleşmiştir
E)      Hiçbiri

12. Bir devletin anayasasını yapma veya değiştirme, başka bir deyimle devletin siyasal yapısını belirleyen iktidara ne ad verilir?

A)      Kurucu fonksiyonu
B)      Halk iktidar
C)      Yürütme fonksiyonu
D)      Kurulmuş iktidar
E)      Yasama fonksiyonu

13. Aşağıdakilerden hangisi devletin hukuki fonksiyonlarından değildir?


A)      Yürütme fonksiyonu
B)      Denetim fonksiyonu
C)      Yasama fonksiyonu
D)      Yargı fonksiyonu
E)      Hiçbiri

14. 1876 yılında ilan edilen Kanun-i Esasiye için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)      Meclis-i Umumi adını alan bir parlamento kurmuştur
B)      Heyet-i Ayan ve Heyet-i Mebusan tarafından kabul edilen tasarılar, padişahın onayı olmadan yürürlüğe girmez
C)      Padişah istediği zaman Heyet-i Mebusan-ı feshedebilir
D)      1876 anayasası batı örneklerine uygun bir meşruti monarşi kuramamıştır
E)      Osmanlı imparatorluğunda anayasal ilk adımıdır

15. Aşağıdakilerden hangisi 1982 anayasasının başlangıç bölümünde yer almamıştır?

A)      12 Eylül 1980 harekatının meşruluğu
B)      Atatürk medeniyetçiliği
C)      Milli egemenlik
D)       Kuvvetler birliği
E)      Anayasanın ve hukukun üstünlüğü

16. 1982 anayasası yürütme yetkisi ve görevini aşağıdakilerden hangilerine vermiştir?

A)      Cumhurbaşkanı ve Başbakan
B)      Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı
C)      Başbakan ve Mili Güvenlik
D)      Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu
E)      Meclis Başkanı

17. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet ve niteliklerinden değildir?

A)      Cumhuriyetçilik
B)      Atatürk milliyetçiliğine bağlı olma
C)      Halkçılık
D)      Laik devlet olma
E)      Sosyal devlet olma

18. Aşağıdakilerden hangisi egemenlik ilgili yanlış bir bilgilidir?

A)      Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir
B)      Türk milleti egemenliğini, yetkili organ eliyle kullanır
C)      Egemenliğin kullanılması bir kişiye zümreye veya zümreye bırakılabilir
D)      Egemenliğin kullanılması bir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz
E)      Hiç kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz

19. Aşağıdakilerden hangisi 1924, 1961,1982 anayasalarının özelliklerinden biridir?

A)      Parlamentonun çift meclisten oluşması
B)      Meclis seçimlerinin 4 yılda bir yapılması
C)      Yasaların anayasaya uygunluğunun anayasaya mahkemesince denetlenmesi
D)      Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisinin Bakanlar Kuruluna ait olması
E)      Başbakanın TBMM üyeleri arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanması


 

1d
 
2a
 
3e
 
4c
 
5e
 
6d
 
7c
 
8d
 
9d
 
10b
 
11b
 
12a
 
13b
 
14e
 
15a
 
16d
 
17c
 
18c
 
19e
 
 

 

Copyright©2007 KPSS Dershanesi.COM

 
  Bugün 2 ziyaretçi (16 klik) kişi burdaydı!

http://www.kpss-miz.tr.gg
.com


[]
www.kpss-miz.tr.gg! NURAN AKSOY Şiirlerini okumak için tıklayın.

DOST SİTELER

YABANCI SOHBET
TEKNOLOJİ ADRESİ
NURAN AKSOY'dan şiirler
SİTENİ EKLE
SİTENİ EKLE

IP adresi SüperTeklif'e üye ol, sen de kazan! 
tracker 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=