www.digitalders.blogspot.com  görsel eğitim dersleri

Giriş sayfası yap
   
  SINAV SİTENİZ
  KPSS SİTENİZ
 
kpss testler,kpss deneme sınavları,kpss ile ilgili haberler için www.kpss-miz.tr.gg  tıklayınız
 

KPSS HAKKINDA GENEL BİLGİLER KPSS-A NEDİR? A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir. KPSS-A kadrolarına genel olarak SBF, Hukuk, İİBF ve İşletme Fakültesi mezunları başvurabilmekte olup, nadiren de olsa bazı kurumlar, mühendislik veya diğer dört yıllık bölüm mezunlarının da müfettiş, denetmen, kontrolör ve uzman yardımcılığı kadrolarına başvurabilmesine imkan tanımaktadır. (KPSS-A) HANGİ BRANŞ TESTLERİNİ ÇÖZECEĞİM ve PUANLAMA SİSTEMİ NEDİR? Öncelikle, tüm adaylar mutlaka cumartesi sabah oturumuna katılarak Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerine girmek zorundalar. Çünkü tüm puan türlerinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin en az 0,1'er taban puanı var. Bir kurumun istemiş olduğu KPSS puanının hesaplanmasında yer alan testlerden herhangi birine hiç cevap vermemiş olan adayların sözü edilen KPSS puanı hesaplanmayacaktır. Adayların bu durumu bilerek hesaplanmasını istedikleri KPSS puanı için gerekli olan testlere doğru veya yanlış en az bir cevap vermeleri uygun olacaktır. Sonuç olarak, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden doğru veya yanlış en az birer cevap vermeyen bir aday, hiç bir puan alamayacaktır. Öte yandan; her bir kurum çeşitli kadrolar için farklı statülerde personel alıyor. Her bir kadro için aranan niteliklere göre adayın çözmesi gereken testler ve bu testlerin puan ağırlıkları da değişiyor. KPSS-B NEDİR? Yukarıda, müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı, denetmen yardımcılığı, kontrolör yardımcılığı ve kaymakam adaylığı kadrolarının kısaca KPSS-A kadroları olduğunu belirttim. KPSS-A dışında kalan tüm kadrolar KPSS-B kadrolardır. Yani mühendislikten teknikerliğe, memurluktan hemşireliğe, mimarlıktan avukatlığa tüm kadrolar KPSS-B kadrolardır. KPSS-B kadroları için sadece Cumartesi günü yapılacak sabah oturumuna (ve bazı durumlarda yabancı dil testine) katılmak yeterlidir. Adaylar bu oturumda sadece öğrenim düzeylerine göre genel yetenek ve genel kültür sınavlarına tabi tutulacaklardır  

KPSS'de İki Değişiklik Yapıldı

KPSS'nin usul ve esaslarını belirleyen yönetmelikte bugün iki değişiklik yapıldı. Her iki değişilik de uzun süredir gündemdeydi. Yapılan ilk değişiklikle yaş sınırına ilişkin bir sınırlama getirilmiş, ikinci değişiklikle ise 2004 KPSS'nin geçerlilik süresi 2008 yılına kadar uzatılmıştır.

KPSS'nin dayandığı yönetmelik "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliği"dir. Bu yönetmelik Bakanlar Kurulu Kararı ile 2002 yılında yayımlanmıştır. Tüm esaslar bu yönetmeliğe dayanılarak yürülmektedir.

Söz konusu bu yönetmeliğe 04/03/2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikle iki madde eklenmiştir. Değişiklikler şu şekildedir:

1- Yaş sınırı kalktı
Değişilikle yönetmeliğe eklenen madde şu şekildedir:

"EKMADDE 3 – Kamu kurum ve kuruluşları, kanunlarda ya da kanunların bu konuya dair düzenleme yetkisi öngördüğü tüzük ve yönetmeliklerde yer alan özel hükümler haricinde, merkezî yerleştirme yapılmasını talep edecekleri kadro ve pozisyonlar için yaş sının tespit edemezler."

Yukarıda yer alan madde hangi grup kadroları kapsamaktadır.

1- Madde merkezi yerleştirme demektedir. Merkezi yerleştirme ibaresi sadece ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirmeler için kullanılmaktadır. Bu nedenle, mevzuatında yer alan özel hükümler hariç olmak üzere yaş sınırı tespit edilemeyeceğine ilişkin hüküm sadece Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanan ve ÖSYM tarafından yapılan merkezi memur yerleştirmelerini kapsamaktadır.

2- Öğretmen atamalarındaki 40 yaş sınırı devam edecektir. Zira öğretmen atamalarını ÖSYM değil MEB yapmaktadır. Ayrıca MEB'in yönetmeliğinde bu konuya ilişkin olarak adaylarda 40 yaş sınırı aranacağına dair hüküm bulunmaktadır.

3- TSK ve kuvvet komutanlıkları ile Adalet Bakanlığı gibi kurumların memur alımı ÖSYM sistemi dışındadır. Bu kurumlar da KPSS sonuçlarına göre eleman almaktadır, ancak sınav ve diğer işlemleri kendileri yürütmektedir. Bu nedenle bu iki kurum, yaş sınırı koymaya devam edebilecektir.

4- Söz konusu düzenleme sadece merkezi yerleştirme dediği için KPSS-A kapsamındaki müfettiş, uzman, denetmen, kontrolör ve uzman yardımcılığı gibi kariyer kadrolar için yaş sınırı uygulamasına devam edilelecektir.

5- 657 sayılı Kanunun 4/B veya 4/C maddeleri kapsamında görevlendirme yapılması bu hükümlere tabi değildir. Yani yaş sınırı aranabilecektir. Çünkü bu statüdeki atamalar merkezi yereleştirmeye tabi değildir.

2- 2004'ün geçerlilik süresi uzatıldı
Yönetmeliğe bu konuda geçici bir madde eklenmiştir. Bu madde şu şekildedir:

"GEÇİCİMADDE 5 – 10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde yapılan 2004 KPSS sonuçlarının geçerlilik süresi 2006 yılında yapılacak KPSS'lerin sonuçlarının geçerlilik süresi kadar uzatılmıştır."

Eklenen bu geçici maddeyle 2004 KPSS'nin geçerlilik süresi 2008 yılına kadar uzatılmıştır.
kpss2.JPG
 
  Bugün 1 ziyaretçi (1 klik) kişi burdaydı!

http://www.kpss-miz.tr.gg
.com


[]
www.kpss-miz.tr.gg! NURAN AKSOY Şiirlerini okumak için tıklayın.

DOST SİTELER

YABANCI SOHBET
TEKNOLOJİ ADRESİ
NURAN AKSOY'dan şiirler
SİTENİ EKLE
SİTENİ EKLE

IP adresi SüperTeklif'e üye ol, sen de kazan! 
tracker 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=